Kunskapspodden

Innovationer och entreprenörskap inom de gröna näringarna.

Nu blir det lättare för dig att hålla dig uppdaterad om innovationer och entreprenörskap inom de gröna näringarna. Kunskapspodden är en gemensam satsning från RådNu/SLU och Hushållningssällskapet. Möt forskare som presenterar aktuell forskning men också politiker och entreprenörer i intressanta och tankeväckande samtal. Musiken i avsnitten är Coffee break av Andrea Torti.

Precisionsodling del 2 – Är du helt såld, eller synnerligen skeptisk? Avsnitt #15

21.52 min

Beskrivning

I alla sammanhang finns de som gärna testar nytt, likväl som de som helst avvaktar. Hur rådgivarkåren ställer sig till precisionsodlingsverktygens möjligheter och utmaningar kan vara helt avgörande för vad enskilda lantbrukare väljer att satsa på. Henrik Stadig på Hushållningssällskapet menar att bara fantasin och forskningsinsatserna begränsar precisionsodlingens fortsatta möjligheter att optimera skördar. Hans kollega, rådgivaren Svante Andersson, ser den bästa framtiden som en kombination av allt smartare verktyg i kombination med rådgivarnas mänskliga kompetens. SLU-forskaren Christina Lundström ser nätverkande och kunskapsutbyte kring precisionsodling som ett viktigt vinn-vinn-koncept  – för både rådgivarna och odlarna.