Kunskapspodden

Innovationer och entreprenörskap inom de gröna näringarna.

Nu blir det lättare för dig att hålla dig uppdaterad om innovationer och entreprenörskap inom de gröna näringarna. Kunskapspodden är en gemensam satsning från RådNu/SLU och Hushållningssällskapet. Möt forskare som presenterar aktuell forskning men också politiker och entreprenörer i intressanta och tankeväckande samtal. Musiken i avsnitten är Coffee break av Andrea Torti.

Jordhälsa – ett viktigt ord för 2020-talet Avsnitt #21

38:23 min

Beskrivning

Är ”jordhälsa” ett ord vi kommer att höra allt oftare inom dom gröna näringarna? Allt fler börjar prata om, bry sig om och agera för att bättre ta vara på den jord som vi inte ärvt av våra föräldrar utan lånat av våra barn.

I januari 2020 hölls Jordhälsokonferensen i Lundsbrunn utanför Skara, med hundra tillresta lantbrukare, rådgivare och forskare. SLU RådNu var en av arrangörerna till konferensen som samlade deltagarna kring frågor och svar, insikter och åsikter om hur jordbruket bäst både ger oss effektiv avkastning och vårdar jorden för kommande generationer.

Hör lantbrukaren och rådgivaren inom conservation agriculture Josef Appell, Thomas Keller, professor i markmekanik och jordbearbetning på SLU, Thomas Kätterer, professor i systemekologi på SLU, lantbrukaren Svante Kaijser, lantbrukaren Martin Krokstorp, agronomen och förespråkaren för conservation agriculture Sara Singla från Frankrike, Jay Fuhrer, jordhälsospecialist från demonstrationsgården Menoken Farm i USA och lantbrukaren Adam Giertta från Ekerö.