Kunskapspodden

Innovationer och entreprenörskap inom de gröna näringarna.

Nu blir det lättare för dig att hålla dig uppdaterad om innovationer och entreprenörskap inom de gröna näringarna. Kunskapspodden är en gemensam satsning från RådNu/SLU och Hushållningssällskapet. Möt forskare som presenterar aktuell forskning men också politiker och entreprenörer i intressanta och tankeväckande samtal. Musiken i avsnitten är Coffee break av Andrea Torti.

Corona och rådgivningens kommunikation: kriser föder kreativitet Avsnitt #23

31.57 min

Beskrivning

Hur har coronakrisen påverkat rådgivningens kommunikation? Jo, det digitala tekniksprång som annars sannolikt skulle ha tagit flera år har tagit några månader; samtidigt som värdet av personliga relationer och de verkliga mötena består.

I det här avsnittet av Kunskapspodden hör du rådgivarna Victoria Tönnberg och Anna Larsen från HIR Skåne och Henrik Nätterlund och Marie Lundberg från HS Konsult i Sörmland om hur coronakrisen tvingat fram utveckling och kreativet som påverkat arbetsvardagen. Och – hur distanskommunicerar man bäst? Vad har vi alla lärt oss under de senaste månaderna kring distanskommunikation? Vad ska man ha för mötesregler på distans – mik och kamera på hela tiden, eller inte? Hör KTH-forskaren Jens Edlunds svar!

Bild: Pixabay.

Jordhälsa – ett viktigt ord för 2020-talet Avsnitt #21

38:23 min

Beskrivning

Är ”jordhälsa” ett ord vi kommer att höra allt oftare inom dom gröna näringarna? Allt fler börjar prata om, bry sig om och agera för att bättre ta vara på den jord som vi inte ärvt av våra föräldrar utan lånat av våra barn.

I januari 2020 hölls Jordhälsokonferensen i Lundsbrunn utanför Skara, med hundra tillresta lantbrukare, rådgivare och forskare. SLU RådNu var en av arrangörerna till konferensen som samlade deltagarna kring frågor och svar, insikter och åsikter om hur jordbruket bäst både ger oss effektiv avkastning och vårdar jorden för kommande generationer.

Hör lantbrukaren och rådgivaren inom conservation agriculture Josef Appell, Thomas Keller, professor i markmekanik och jordbearbetning på SLU, Thomas Kätterer, professor i systemekologi på SLU, lantbrukaren Svante Kaijser, lantbrukaren Martin Krokstorp, agronomen och förespråkaren för conservation agriculture Sara Singla från Frankrike, Jay Fuhrer, jordhälsospecialist från demonstrationsgården Menoken Farm i USA och lantbrukaren Adam Giertta från Ekerö.

 

Vill du bli en samverkanshjälte? Avsnitt #18

29.49 min

Beskrivning

Samverkan är nästan alltid nyckeln till utveckling och framgång – men de gröna näringarna kan bli mycket bättre på det! För att använda forskningsresurserna smartare i framtiden behöver vi ändra på traditionen att nästan bara uppmärksamma själva ämneskunskaperna utan att tänka så mycket på hur vi arbetar. Det säger Victoria Tönnberg som skrivit rapporten Samverkan för lantbrukets kunskapsutveckling – introduktion för samverkanshjältar och ledare, det första numret  i SLU RådNu:s  egen rapportserie. Samverkan mellan forskare, rådgivare och lantbrukare lämnar idag mycket att önska, men verktygen finns där, redo att användas mer och bättre! Så lyssna och lär av Victoria – och du hör också rådgivarna Sara Lundberg och Anders Ligthart från Växa.

Precisionsodling del 3 – Allt är lätt när man kan det Avsnitt #17

13.40 min

Beskrivning

Kunskapspoddens serie om precisionsodling har handlat om hur vi idag och i framtiden med hjälp av avancerad teknik kan spara miljö, tid och pengar, och forskningen ser stora fortsatta möjligheter till utveckling. I rådgivarkåren finns, precis som bland lantbrukarna, både de som är eld och lågor och de som ser mer avvaktande på precisionsodlingstekniken. I det här avslutande avsnittet träffar vi Erik Martinsson, äggproducent utanför Vårgårda i Västergötland, som gjort precisionsodlingstekniken till en självklar del av verksamheten. Men visst var det lite trögt i starten…

 

Den undervärderade utvärderingen Avsnitt #16

17:00 min

Beskrivning

Om man inte klart har formulerat sitt mål – hur ska man då kunna utvärdera om man har lyckats?

Australiensaren Jeff Coutts, konsult, agronomie doktor och miljövetare, jobbar i flera olika länder med att utvärdera rådgivning kring olika projekt och interventioner för att förbättra metoder och resultat för verksamheter inom olika gröna näringar. Själv är han passionerat intresserad av utvärderingar – men vet också att många andra ser utvärderingar som ett tråkigt och ibland svårt ”måste”. Det vill han ändra på!

Kunskapspodden träffade Jeff Coutts när han besökte Sverige och föreläste om sin passion. I avsnittet hör du även några av dem som lyssnade på honom: SLU-forskaren Jenny Höckert, Thomas Manske från Boehringer Ingelheim och potatisrådgivaren Lisa Andrae.

Precisionsodling del 2 – Är du helt såld, eller synnerligen skeptisk? Avsnitt #15

21.52 min

Beskrivning

I alla sammanhang finns de som gärna testar nytt, likväl som de som helst avvaktar. Hur rådgivarkåren ställer sig till precisionsodlingsverktygens möjligheter och utmaningar kan vara helt avgörande för vad enskilda lantbrukare väljer att satsa på. Henrik Stadig på Hushållningssällskapet menar att bara fantasin och forskningsinsatserna begränsar precisionsodlingens fortsatta möjligheter att optimera skördar. Hans kollega, rådgivaren Svante Andersson, ser den bästa framtiden som en kombination av allt smartare verktyg i kombination med rådgivarnas mänskliga kompetens. SLU-forskaren Christina Lundström ser nätverkande och kunskapsutbyte kring precisionsodling som ett viktigt vinn-vinn-koncept  – för både rådgivarna och odlarna.

Framtidslabbets nyckelord inför 2019: Bryt barriärer, tillsammans! Avsnitt #14

21:18 min

Beskrivning

När är ett år närmar sig sitt slut är tiden inne att blicka framåt. Hushållningssällskapet samlade nyligen unga representanter för de olika hushållningsförbunden landet runt till ett dygns intensivt Framtidslabb. Kunskapspodden var med och fångade in några av tankarna och förslagen inför 2019 – och vidare framåt.

 

Precisionsodling del 1 – från markkartering till satellitbilder Avsnitt #13

25.49 min

Beskrivning

Ingen vet hur stor andel av Sveriges lantbrukare som har markkarterat – men varför är markkartering så viktigt? Är det värt besväret och kostnaden?

Ingen vet heller hur många som hittills har satsat på precisionsodling – som handlar om såväl markkartering och jordprover som sensorer, drönare och satelliter. Vad gör precisionsodling för skillnad?

I det första avsnittet av tre om precisionsodling möter du SLU-forskarna Mats Söderström och Johanna Wetterlind och SLU Holding:s VD Urban Eriksson som berättar om SLU-innovationen CropSAT – ett precisionsodlingsverktyg med potential att göra positiv skillnad för odlare i hela världen.

Innovationer och mingel på Elmia Lantbruk Avsnitt #12

14.59 min

Beskrivning

På Elmia Lantbruk möter tusentals besökare innovatörer, debattörer och entreprenörer inom de gröna näringarna. Kunskapspodden gjorde en nedslag bland montrar, maskiner och utställningsdjur. Du möter  några av besökarna samt utställarna Ellinor Eineren och Jesper Lund från Agricam, John Ramstedt från Ramplay och Felicia Bindekrans från Skira – alla med egna, gröna affärsidéer.

REKO – här för att stanna? Avsnitt #11

25.47 min

Beskrivning

REKO-ringarna – handelsplatsen utan mellanhänder – kom till Sverige 2016. Småskaliga producenter från de gröna näringarna möter konsumenter som vill handla lokalt, direkt och som vill veta mer om maten de äter. Är REKO och relationsmat ett koncept som kommit för att stanna – eller håller nyhetens behag på att blekna? Möt Thomas Snellman, mannen som startade REKO-konceptet, Heidi Valtari, forskare vid Åbo universitet, REKO-administratörerna Annica Gustafsson och Victoria Svensson och REKO-producenter och konsumenter.

Hur attraktiva är gröna utbildningar? Avsnitt #9

30.00 min

Beskrivning

Hur attraktivt är det att gå naturbruksprogrammet idag, eller satsa vidare på eftergymnasial utbildning inom gröna näringar? Idag går mindre än tre procent av alla gymnasieelever på någon av naturbruksprogrammets olika inriktningar; samtidigt som branschen skriker efter kompetent arbetskraft och Sverige därmed har ett rejält matchningsproblem, säger forskaren Alexandru Panican vid Socialhögskolan vid Lunds universitet. Hör honom, elever vid Uddetorps naturbruksgymnasium, Mats Halling från Hushållningssällskapet och SLU-studenten Hanna Smidvik.

 

Tillämpad forskning – och rådgivning på distans Avsnitt #8

18.16 min

Beskrivning

Behövs fler agronomie doktorer ute bland rådgivarna? Ja – och kommunikationen mellan forskare och rådgivare måste bli bättre! Det menar Ann-Charlotte Wallenhammar, med en fot i varje läger, som forskningschef på HS Konsult i Örebro och agronomie doktor och forskare.

Rådgivarkompetens tar tid att bygga upp – och när den väl finns där, hur ska rådgivaren med efterfrågad spetskompetens hinna med alla kunder? Distansrådgivning som arbetssätt kan vara en lösning – hör Anna Larsen på HIR Skåne som i ett projekt samlat in positiva reaktioner på att ge och få rådgivning via plattor och mobiler, istället för besök på plats eller mejlade bilder.

Digitaliseringen, AI och de gröna näringarna Avsnitt #7

31.33 min

Beskrivning

Digitaliserad teknik och AI som snabbar upp, effektiviserar, förändrar och tar över – det är inte en beskrivning av framtiden, utan av nutiden. Många tåg har redan gått, och det är hög tid att ta till sig utmaningar och möjligheter, menar  konsulten Fredrik Ljungdell som också kallar sig ”IT-revolutionär”. Hör honom och Peter Borring, LRF, Sofie Alvarsson, Gamlebygymnasiet, Gustav Friberg, Skogforsk och Cecilia Bågenvik, DeLaval i avnsitt 7 av Kunskapspodden – ett samarbete mellan RådNu/SLU och Hushållningssällskapet.

Sociala medier i gröna näringar Avsnitt #6

30.13 min

Beskrivning

Är sociala medier en fantastisk chans att marknadsföra sig – eller ett nödvändigt ont som man som företagare måste lägga dyrbar tid på för att hänga med i konkurrensen? Hör bland andra fårföretagaren Agnetha Björnsdotter Berglund som menar att en timme om dagen med sociala medier lönar sig väl, digitala strategen Behrang Kianzad som ser sociala medier som en förutsättning för att vara entreprenör idag, och forskaren Jonas Colliander från Handelshögskolan i Stockholm, som menar att närvaron på sociala medier är ungefär lika viktig oavsett bransch.

Behöver rådgivarbranschen en revolution? Avsnitt #5

25.29 min

Beskrivning

Rådgivarbranschen är tungrodd och trögrörlig. Den kanske rentav behöver en revolution! Det menar Jenny Höckert, nybliven agronomie doktor vid SLU som skrivit avhandlingen Sharing lifeworlds and creating collaborative cultures. Vad är problemen och vad kan man göra åt dem? Kommenterar gör rådgivaren Ulrik Lovang från Lovang Lantbrukskonsult AB, Bo Selerud, VD för Hushållningssällskapets HS Konsult AB och Magnus Ljung på det nationella kompetenscentrat för rådgivningsmetodik RådNu vid SLU.

Lantbrukets dag i riksdagen Avsnitt #4

17.10 min

Beskrivning

Förstakammarsalen riksdagshuset var fullsatt när lantbruket för en dag tog plats just där besluten kring gröna frågor fattas. Kunskapspodden var med och fångade stämningen och röster på plats. Bland andra berättade Anna Samuelsson och Frida Carlsson om hur man i Jönköpings län i väntan på den nationella livsmedelsstrategin skapade sin egen, regionala strategi. Henrik Stadig från Hushållningssällskapet och Mats Söderström från SLU var några av dem som beskrev den högteknologiska verklighet som lantbruket är idag.

Nobelpristankar kring gröna beslut Avsnitt #3

26.40 min

Beskrivning

Beteendeekonomen Richard Thaler får Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 2017. Hur applicerbara är hans tankar och teorier på ekonomiska beslut och rådgivning i de gröna näringarna? Möt Christina Lundström från RådNu/SLU i Skara, Jessica Lindblom från Högskolan i Skövde och Jan Larsson från SLU/Kunskapscentrum Företagsledning i Alnarp.

Green Care – innovationsmöjligheter för landsbygden Avsnitt #2

27:48 min

Beskrivning

Landsbygden och dess gröna näringar har stora värden att nyttja också för den vita sektorn – vård och omsorg. Möt forskaren Lena Lidfors från SLU, entreprenören, eldsjälen, sjuksköterskan och trädgårdsmästaren Elisabeth H Wahlgren, Malin Fahlesson från Hushållningssällskapets projekt Grön Arena och Richard Andersson, egenföretagare som också arbetar för ALMI och Nyföretagarcentrum.

Livsmedelsstrategin och innovationsklimatet Avsnitt #1

18:51 min

Beskrivning

Vad betyder Livsmedelsstrategin för svenskt lantbruk? Är den ekonomiska satsningen på en miljard kronor tillräckligt? Det beror på vem man frågar… Möt landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, innovationsforskaren Per Frankelius och affärsutvecklaren Turid Sundin Carlsson på SLU Holding.