Kunskapspodden

Innovationer och entreprenörskap inom de gröna näringarna.

Nu blir det lättare för dig att hålla dig uppdaterad om innovationer och entreprenörskap inom de gröna näringarna. Kunskapspodden är en gemensam satsning från RådNu/SLU och Hushållningssällskapet. Möt forskare som presenterar aktuell forskning men också politiker och entreprenörer i intressanta och tankeväckande samtal. Musiken i avsnitten är Coffee break av Andrea Torti.

Corona och rådgivningens kommunikation: kriser föder kreativitet Avsnitt #23

31.57 min

Beskrivning

Hur har coronakrisen påverkat rådgivningens kommunikation? Jo, det digitala tekniksprång som annars sannolikt skulle ha tagit flera år har tagit några månader; samtidigt som värdet av personliga relationer och de verkliga mötena består.

I det här avsnittet av Kunskapspodden hör du rådgivarna Victoria Tönnberg och Anna Larsen från HIR Skåne och Henrik Nätterlund och Marie Lundberg från HS Konsult i Sörmland om hur coronakrisen tvingat fram utveckling och kreativet som påverkat arbetsvardagen. Och – hur distanskommunicerar man bäst? Vad har vi alla lärt oss under de senaste månaderna kring distanskommunikation? Vad ska man ha för mötesregler på distans – mik och kamera på hela tiden, eller inte? Hör KTH-forskaren Jens Edlunds svar!

Bild: Pixabay.

Tillämpad forskning – och rådgivning på distans Avsnitt #8

18.16 min

Beskrivning

Behövs fler agronomie doktorer ute bland rådgivarna? Ja – och kommunikationen mellan forskare och rådgivare måste bli bättre! Det menar Ann-Charlotte Wallenhammar, med en fot i varje läger, som forskningschef på HS Konsult i Örebro och agronomie doktor och forskare.

Rådgivarkompetens tar tid att bygga upp – och när den väl finns där, hur ska rådgivaren med efterfrågad spetskompetens hinna med alla kunder? Distansrådgivning som arbetssätt kan vara en lösning – hör Anna Larsen på HIR Skåne som i ett projekt samlat in positiva reaktioner på att ge och få rådgivning via plattor och mobiler, istället för besök på plats eller mejlade bilder.