Kunskapspodden

Innovationer och entreprenörskap inom de gröna näringarna.

Nu blir det lättare för dig att hålla dig uppdaterad om innovationer och entreprenörskap inom de gröna näringarna. Kunskapspodden är en gemensam satsning från RådNu/SLU och Hushållningssällskapet. Möt forskare som presenterar aktuell forskning men också politiker och entreprenörer i intressanta och tankeväckande samtal. Musiken i avsnitten är Coffee break av Andrea Torti.

Medborgarforskning – ett vinn-vinn-koncept? Avsnitt #24

25:50 min

Beskrivning

Medborgarforskning är ett ord och ett fenomen i tiden. När forskarvärlden tar hjälp av allmänheten för att få in mer arbetsmaterial att forska kring snabbt, effektivt och mycket billigare än annars är tanken att det ska bli vinn-vinn-läge för alla; och här finns intressanta aspekter också för rådgivare och entreprenörer. Men medborgarforskning är inte en helt ohotad eller okomplicerad utveckling… Hör Patrik Oskarsson, forskare på SLU:s avdelning för landsbygdsutveckling på Institutionen för stad och land och Lotta Fabricius Kristiansen och Magnus Ljung från SLU RådNu.

Bild: Pixabay